การบวกจำนวนเต็ม(ลบ,ลบ)

Posted: 02/09/2010 in การบวกจำนวนเต็มบวก ป.2

หลักการ คือ นำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มมาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบ

การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

ตัวอย่าง  (-15) + (-20) =

    ค่าสัมบูรณ์ของ -15   หรือ     |-15| =   15

    ค่าสัมบูรณ์ของ -20    หรือ    |-20|  =   20

ดังนั้น   |15|  + |20|  =  15 + 20   =   35

แต่ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจำนวนเต็มลบ

ดังนั้น   (-15)   +  (-20)   =    -35

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s